Zásady spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu NASEPIVO.SK je spoločnosť improdo s.r.o. so sídlom Košická 67/3, 054 01 Levoča, IČO 51 086 166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro (ďalej len „PREVÁDZKOVATEĽ“).
Zodpovedná osoba: Adam Chalupecký , info@nasepivo.sk

Všeobecné informácie

Používaním NASEPIVO súhlasíte s tým, že PREVÁDZKOVATEĽ bude zbierať Vaše osobné údaje. Chápeme dôležitosť ochrany dát a zaväzujeme sa k ochrane Vašich osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako PREVÁDZKOVATEĽ nakladá s osobnými údajmi, ktoré zbiera a spracováva (napr. poštové adresy, emaily a telefónne čísla).

Účel zberu údajov

Zbierame a spracovávame len údaje získané od Vás, našich používateľov, a to len za účelmi:

 • spracovania a vybavenia Vašej objednávky,
 • vytvorenia používateľského účtu (ak ste si účet vytvorili),
 • riadenia, správy a vyhodnocovania nami prevádzkovanej služby,
 • dodania Vami objednaného tovaru.

Požadované údaje pre tieto formálne účely sú označené hviezdičkou pri vypĺňaní formuláru. V prípade ich absencie nebude požiadavka používateľa spracovaná, alebo nebude Vaša objednávka považovaná za platnú.

Prijímatelia dát

Prístup k Vašim údajom má PREVÁDZKOVATEĽ. Prístup k tým údajom, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie Vašej objednávky má prepravná spoločnosť (kuriér).

Vaše práva

Máte právo dožadovať sa Vami poskytnutých údajov, získavať prístup a opravovať všetky Vaše údaje a máte právo podať námietku voči ich spracovaniu na legitímnych miestach. Svoje právo si môžete uplatniť zaslaním listu spoločne s podpísanou kópiou Vášho identifikačného dokumentu na kontaktnú adresu PREVÁDZKOVATEĽA.

Ste zaviazaný spĺňať ustanovenia príslušnej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov. Predovšetkým nesmiete zbierať alebo zneužívať osobné údaje, alebo inak konať spôsobom, ktorý by negatívne ovplyvnil súkromie alebo reputáciu iných.

Ste sami zodpovední za aktivity odohrávajúce sa na Vašom účte a vždy musíte držať svoje heslo v tajnosti. PREVÁDZKOVATEĽ nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené neautorizovaným použitím Vášho účtu.

Testimonials – výroky použité na reklamu

Na svojej webstránke môžeme uverejňovať svedectvá našich zákazníkov, ktoré môžu obsahovať osobné identifikačné informácie, ako napríklad meno zákazníka. Pred uverejnením takejto reklamy si zaobstaráme súhlas zákazníka s uverejnením jeho mena pri jeho výroku.

Anonymizácia

PREVÁDZKOVATEĽ je oprávnený anonymizovať určité dáta z Vašich objednávok a použiť ich v anonymizovanej podobe. Anonymizované údaje sú také, ktoré neobsahujú žiadne Vaše osobné identifikačné informácie.

Spôsobilosť

Internetový obchod je určený len pre osoby staršie ako 18 rokov. Akýkoľvek prístup alebo používanie internetového obchodu osobami mladšími ako 18 rokov je vyslovene zakázané. Využívaním služieb tohto internetového obchodu potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.

Cookies

Používame „cookies“, rovnako ako iné weby, za účelom zbierania informácií. NASEPIVO môže nastaviť cookies pre Váš webový prehliadač pri Vašom prístupe na našu webovú stránku alebo pri Vašom využívaní služieb a produktov NASEPIVO.

„Cookie“ je malý kúsok informácie, ktorá sa inštaluje na Vašom počítači a identifikuje Váš prehliadač počas Vašej práce na príslušnej webovej stránke. „Cookies“ môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií užívateľa. Web môže nastaviť „cookie“ pre konkrétneho užívateľa jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup web stránky ku „cookies“ tejto webstránky, nie ku „cookies“ z iných web stránok.

Používame rôzne typy „cookies“:

 1. Nevyhnutné: „striktne nevyhnutné cookies“: Určité „cookies“ sú nevyhnutné pre Vaše využívanie našej webstránky a sú prítomné vždy, keď používate náš web. Neobsahujú žiadne osobné údaje.
 2. Skúsenosť so stránkou: „funkčné cookies“: Funkčné „cookies“ umožňujú našej stránke pamätať si Váš výber a Vaše osobné parametre, aby Vám mohli navrhovať personalizované funkcie počas Vášho používania našej stránky.
 3. Výkon a prevádzka: „analytické cookies“: Analytické „cookies“ umožňujú rozpoznávanie návštevníkov našej stránky a všeobecným a anonymizovaným spôsobom merajú informácie o používateľoch, ako napríklad frekvencia návštev podstránok, dĺžka návštev atď. Umožňujú nám zlepšovať našu webstránku.

Prečo používame „cookies“? Cookies inšťalované na NASEPIVO sú zamerané na umožnenie alebo uľahčenie komunikácie elektronickými komunikačnými prostriedkami, niektoré z nich sú nevyhnutné pre poskytovanie služby. Keď prehľadávate našu webstránku, „cookies“ sa budú inštalovať a sprístupňovať, aby nám okrem zabezpečenia funkčnosti pomohli analyzovať Vašu používateľskú skúsenosť a prenos dát na našej webstránke. Máte možnosť spravovať svoje „cookies“ konfigurovaním Vášho prehliadača tak, ako je to opísané nižšie.

Ako môžete spravovať svoje „cookies“? Na spravovanie svojich „cookies“ máte niekoľko možností. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby pri pôvodných nastaveniach akceptovala „cookies“, ale môžete sa rozhodnúť systematicky prijímať alebo odmietať všetky „cookies“ alebo iba „cookies“ od určitých vydavateľov. Taktiež si môžete svojch prehliadač nastaviť tak, aby predtým, ako prebehne ich inštalácia, prijímal alebo odmietal „cookies“ prípad od prípadu. Rovnako si môžete pravidelne vymazávať „cookies“ zo svojho koncového zariadenia pomocou prehliadača. Nezabudnite si nastaviť všetky prehliadače na všetkých Vašich koncových zariadeniach (tablety, smartfóny, počítače).

Každý prehliadač má svoj vlastný spôsob spravovania „cookies“ a ich nastavení. Konfigurácia jednotlivých prehliadačov je opísaná v ich menu, v časti Pomoc, kde nájdete informácie o tom, ako zmeniť nastavenia „cookies“. Napríklad:

 • pre Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • pre Safari™: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=sk_SK&locale=en_US
 • pre Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
 • pre Firefox™: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • pre Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

Napriek tomu vezmite, prosím, na vedomie, že ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby odmietal „cookies”, môžete tak obmedziť svoj prístup k určitým funkciám, stránkam alebo oblastaicm stránky, za čo nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Zároveň vezmite, prosím, na vedomie, že ak sa rozhodnete odmietnuť „cookies“, na Vašom zariadení sa nainštaluje „odmietavá cookie“. Ak túto „cookie“ pre odmietnutie odstránite, nebude ďalej možné zistiť, že ste túto „cookie“ chceli mať nainštalovanú. Podobne, ak sa rozhodnete prijímať „cookies“, do Vášho zariadenia sa nainštaluje „prijímacia cookie“. Z týchto dôvodov by ste nemali vymazávať odmitavé a prijímajúce„cookies“.

Zadržiavanie a archivácia

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba za účelom vybavenia objednávky, pre ktorú ste tieto informácie zadali, prípadne za účelom vybavenia Vašich iných požiadaviek.

Zachovanie dôvernosti a bezpečnosti

Postupujeme podľa všeobecne akceptovaných štandardov nášho odboru pre zaistenie ochrany osobných údajov vrátane e-mailových adries tak počas získavania týchto údajov ako aj po ich získaní. Prístup k osobným údajom obmedzujeme na prepravnú spoločnosť (kuriéra), zamestnancov a/alebo konzultantov, ktorí k ním podľa nás musia mať nevyhnutne prístup a ktorí majú povinnosť zachovávať dôverný charakter týchto údajov.

Vyhradzujeme si právo odovzdať Vaše osobné údaje, pokiaľ si to vyžaduje zákon.

Zmeny týchto zásad

V prípade, že sa rozhodneme vniesť zmeny do týchto zásad, budeme Vás o tom informovať ich zverejnením na našej domovskej stránke a na ďalších miestach, ktoré uznáme za vhodné tak, aby ste boli oboznámení s tým, aké informácie zbierame a ako a za akých okolností ich používame. Tieto zásady môžeme taktiež zmeniť, aby reflektovali zmeny v zákonoch a nariadeniach a rozhodnutia orgánov na ochranu údajov.

Tieto zásady vstupujú do platnosti od 01.07.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce Zásady ochrany osobných údajov. PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zmeniť Zásady ochrany osobných údajov aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt na prevádzkovateľa

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa tohto vyhlásenia nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nasepivo.sk.

[profiler]
Memory usage: real: 12320768, emalloc: 12011888
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem